تصویر مجمع عمومي عادي سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد
براي سال مالي 29 اسفند ماه 1397؛

مجمع عمومي عادي سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد

جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام براي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم برای سال مالي 29 اسفند ماه 1397برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، جلسه مجمع سال مالی 1397 ، با حضور رییس هیات مدیره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اعضاي هيات مديره، معاونين اقتصادي و سرمایه گذاری و توسعه مديريت این سازمان، اعضاي كارگروه تخصصي شورايعالي هماهنگی مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور، مديريت هاي حسابرسي داخلي و امور مجامع و امور مالي سازمان منطقه آزاد قشم تشکیل شد.

در این جلسه صورت وضعیت مالی طرح تملک دارایی سرمایه ای سازمان منطقه آزاد قشم در  29 اسفند ماه 1397 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام براي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي قشم براي سال مالي 29 اسفند ماه 1397، امروز سه شنبه یکم بهمن ماه 98 در سالن كنفرانس دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در تهران برگزار شد.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.