تصویر مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد : پایان تیرماه، آخرین مهلت تمدید مجوز فعالیت اقتصادی برای اشخاصی که مجوزفعالیت خوراتمدیدنکرده اند

مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد : پایان تیرماه، آخرین مهلت تمدید مجوز فعالیت اقتصادی برای اشخاصی که مجوزفعالیت خوراتمدیدنکرده اند

مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز خود را تمدید نکرده اند، برای تمدید مجوز فعالیت اقتصادی و برخورداری از مزایای قانون منطقه آزاد، تا پایان تیرماه سالجاری مهلت دارند تا به مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم، ناصرالدین گرامی بیان کرد: طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اشخاص حقیقی و حقوقی چنانچه نسبت به تمدید مجوز فعالیت اقتصادی هنوز اقدام نکرده اند، حداکثر تا پایان تیرماه مهلت دارند نسبت به تمدید مجوز اقدام نمایند.
وی ادامه داد: متقاضیان باید تا زمان تعیین شده برای تمدید مجوز فعالیت اقتصادی به مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم، مراجعه کنند.
مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: در صورت عدم تمدید مجوز فعالیت اقتصادی در مهلت زمانی تعیین شده، این سازمان راسا نسبت به معرفی این اشخاص به اداره حسابرسی و امور مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم جهت رسیدگی لازم و اعمال مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.
گرامی در پایان گفت: طبق مصوبه هیات وزیران هرگونه برخورداری از مزایای قانونی منطقه آزاد به ویژه معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تجاری، منوط به اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد قشم و سیر تشریفات قانونی مربوطه می باشد.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.