تصویر اداره ثبت شرکت ها

اداره ثبت شرکت ها

معرفی اداره ثبت شرکت ها

 

 

اداره ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي ومعنوي سازمان منطقه آزاد قشم :

به استناد ماده 2 ضوابط ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي  و معنوي از مجموعه قوانين و مقررات مناطق آزاد تجاري –صنعتي سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتي شركتها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه واحدي تحت نام ثبت شركتها ومالكيت هاي صنعتي و معنوي ايجاد كرده است مستفاد از موضوع ماده فوق اداره ثبت شركتهاي سازمان منطقه آزاد قشم با ثبت اولين شركت  در منطقه در مورخ74.04.20 فعاليت  رسمي خود را شروع كرد حسب آخرين فرآيند هاي مصوب سازماني اين اداره داراي بيش از بيست فرآيند ثبتي مجزي مشتمل بر موارد ذيل :تعيين ، تمديد و تغييرنام ، ثبت شركت شعبه ، شركت هاي سهامي خاص، سهامي عام ، تضامني ،موسسه انتفاعي و غير انتفاعي، تعاوني و غيره ، ثبت شعبات داخلي و خارجي و غيره... ثبت تغييرات اساسنامه (اعضاي هيات مديره ،نقل و انتقال سهام ، افزايش و كاهش سرمايه و...) ، پلمپ دفاتر تجاري اشخاص حقيقي و حقوقي (شركتها، بازرگانان) ، ثبت نام بازرگان، ابطال گواهي ثبت نام بازرگانان، ثبت اظهارنامه در دفاتر ثبت ،صدور شناسه ملي از سامانه ثبت قوه قضائيه، ثباتي سنتي كليه اطلاعات ثبتي (ثبت در دفاتر)،ثبت كليه اطلاعات در سيستم سامانه الكترونيك(بانك اطلاعاتي الكترونيكي)، درج  كليه  آگهي ها در سيستم سايت بر خط محور روزنامه رسمي كشور و ... تا اين تاريخ تعداد ثبت رسمي شركتها با مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي به تعداد 6064 ، تعداد ثبت شعبات داخلي و خارجي 296 ، تعداد ثبت موسسات انتفاعي و غير انتفاعي 257 ، ثبت علائم و اسامي تجاري174 مي باشد.

واحد املاك و اراضي:

 ماموريت اين واحد سابقاً صدور اسناد واگذاري دفترچه اي در سطح جزيره و اطراف آن نسبت به مجتمع هاي تجاري ، اداري ،مسكوني،شهرك هاي صنعتي و غيره ، تنظيم قراردادهاي رهني نسبت به ترهين املاك نزد بانكها  و موسسات مالي واعتباري و در حال حاضر اقدام به عمليات مربوط به تبديل اسناد واگذاري سازمان به اسناد مالكيت تك برگي (سند كشوري) ، بازداشت و رفع بازداشت اسناد واگذاري به استناد دستور مراجع قضائي،فك رهن اسناد واگذاري قبلي ، ثبت كليه نقل و انتقالات قطعي كه بدواً در دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده است در دفاتر مخصوص  وصدور بنجاق هاي الحاقي، انتقال اسناد اجرائي نسبت به اسناد واگذاري كه به دليل عدم ايفاي تعهدات نسبت به انتقال ملك اقدام مي گردد كليه فرآيند هاي املاك مي بايست در دفاتر مخصوص ثبت و تصديق گردد.

 

 

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.