تصویر مدیریت اصناف و بازاریابی

مدیریت اصناف و بازاریابی

مدیریت اصناف و بازاریابی

مدیریت اصناف و بازرگانی متولی امر خدمات بازرگانی شامل صدور کارت بازرگانی، ثبت سفارش کالا، بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین خدمات حوزه اصناف به عنوان اتاق اصناف جهت صدور پروانه کسب فعالیت،  بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی و تنظیم بازار می باشد.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.