تصویر مدیریت صنعت و معدن

مدیریت صنعت و معدن

مدیریت صنعت و معدن

 

هدف محوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت منطقه آزاد قشم توسعه صنعتی منطقه  قشم، جذب سرمایه گذار و حفظ منافع ایشان در این خطه از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران است. در حال حاضر سازمان منطقه آزاد قشم در راستای سیاست های توسعه ای دولت جمهوری اسلامی و با در اختیار داشتن مجموعه ای از قوانین و مقررات ویژه حمایتی و امکانات زیربنایی، زمینه حضور فعال سرمایه گذاران محترم داخلی و خارجی را فراهم آورده است.

در حال حاضر پنج شهرک صنعتی در سطح منطقه جانمایی شده که متناسب با میزان تمرکز واحدهای صنعتی آماده سازی شده است .

شهرک صنعتی طولا: به وسعت 1300 هکتار و کاربری صنایع کوچک و متوسط

شهرک صنعتی فجر: به وسعت 35 هکتار وکاربری صنایع کوچک و کارگاهی

شهرک صنعتی کاوه: به وسعت 4000 هکتار و کاربری صنایع سنگین و بزرگ

شهرک صنعتی سوزا: به وسعت 4000 هکتار و کاربری صنایع شیمیایی و صنایع خاص

شهرک صنایع شیلاتی: به وسعت 13 هکتار و کاربری صنایع شیلاتی

 

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.